Besök en fäbod

Gesunda är ursprungligen en fäbod för Solleröbönderna. Hit rodde man med kreaturen, innan bron fanns. Storbåten finns kvar och ligger till vänster innan bron mot Sollerön.
När betet var slut här, gick man vidare till nästa fäbod och sen nästa.
Det finns många fäbodar på skogen som du kan besöka. Många ser ut som förr, medan andra får du leta efter lämningar av.

Selens fäbod

Flenarna

Träffar: 216