Cykla

Downhill

OBS! Liftarna står still 2022 0ch 2023 och tills vidare.
Gesunda Bike Park erbjuder Downhill backar i toppklass. Här får du vackra naturstigar, slående utsikt och långa tuffa nedfarter. Anläggningen har gjort sig känd för långa nedfarter som kräver en del av sina åkare. Men berget fungerar även för alla som älskar kurviga blå och gröna leder. Här finns fyra maskingrävda leder från grönt till svart samt 10 naturstigar från blå till toksvart med ett downhill-spår som använts vid ett flertal SM-tävlingar.

Cross Country

Gesundabergets Cross Country leder kretsar kring hela Gesundaberget med omnejd och sprider sig ut i vildmarken där du som cyklist bjuds på en fantastisk mix av naturliga stigar, leder och grusvägar som går till olika vackra platser i vår omgivning. Från 9 till 43 km.

Landsväg

Siljan Runt passerar Gesunda. 12 eller 16 mil. Start och mål på Sollerön.

Cykelleder

Gesunda – Sollerön – Isunda – Vika – Ryssa – Gesunda ca. 30 km.

Gesunda – Ryssa – Siljansfors (med matstopp)- Åmberg – Vika – Ryssa – Gesunda 36 km, mestadels på grusvägar/cykelvägar. Gå Siljansleden upp mot Åmberg ca 1 km.

Gesunda – Lundbjörken

Nåtberg 16 KM
Vit markering
Svårighetsgrad: röd/svart
Underlag: stig/grusväg/elljusspår

Leden går över Nåtberget och vidare till byn Ryssa innan den vänder tillbaka igen via grusad cykelväg mot Gesunda. Sista biten in mot byn går lätt nedför på fin stig. Via byns elljusspår fortsätter färden på fin stig mot fiskdammarna. Leden går därefter tillbaka mot Gesundaberget via skogsväg och grusväg.

FÄBODRUNDAN 25 KM
Orange markering
Svårighetsgrad: röd/svart
Underlag: stig/grusväg

Leden följer till större delen Siljansleden samt löpspåret Fäbodlunken i 12 km till upp till Åsens fäbod. På vägen passerar man genom fäbodarna Mångberg (där badplats finns vid Mångbergsdammen), Kansberg och Björka. Leden vänder hemåt igen på Siljansleden och därefter via skogsväg till Nedre Borrberg och grusväg tillbaka till Gesundaberget.

MALIBAMBO 23 KM
Röd markering
Svårighetsgrad: röd/svart
Underlag: stig/grusväg

Leden går via 9 km grusväg upp till Malibambo där rastplats finns. Via 3 km fin stig går leden vidare till Rossbergs fäbod där skogsväg tar vid mot Borrberg och Mångbergs fäbodar. Badplats finns vid Mångbergsdammen.
Via stig och skogsväg går leden över Ekorrberg tillbaka mot Gesundaberget.

KROKTJÄRN 30 KM
Brun markering
Svårighetsgrad: blå
Underlag: grusväg /skogsväg

Leden går lätt uppför på grusväg i 10 km till Långsjön, via Malibambo där rastplats finns. I höjd med Långsjön svänger grusvägen av och fortsätter uppför mot Kroktjärnen. Därefter går leden nedför via Okstjärnen och Fjärddammen innan man kommer ner till byn Mångberg. Badplats finns vid Mångbergsdammen. Leden fortsätter därefter på grusväg och skoterled tillbaka till Gesundaberget.

ROSSBERG 13 KM
Grön markering
Svårighetsgrad: blå
Underlag: grusväg

Via 6 km grusväg lätt uppför går leden till fäboden Rossberg. Därefter följer men Siljansleden genom fäboden och vidare på skogsväg mot fäboden Borrberg. Från Borrberg är det grusväg tillbaka till Gesundaberget.

SILJANSFORS 43 KM
Blå markering
Svårighetsgrad: blå/röd
Underlag: grusväg/stig

Leden går via 5 km grusad cykelväg till Ryssa och sedan vidare längs med Ryssåns kanal till fäboden Äbbsel. Från Äbbsel går leden vidare på grusväg upp till Norra Hållen där Siljansleden ansluter och det finns en slogbod. Via Siljansleden på fin slingrande stig tar man sig de 2,5 km till Siljansfors. Från Siljansfors går färden vidare i 5 km på skoterled och fin stig mot Abborrtjärn och sjön Jugan. Via den vackra halvön fortsätter leden på grusväg till Gruvornas fäbodar. Grusvägen tar dig vidare uppför i 4 km till Lindor. Via rastplatsen vid Malibambo går leden därefter 13 km tillbaka till Gesundaberget.

HUNDTJÄRN 9 KM
Rosa markering
Svårighetsgrad: blå
Underlag: grusväg/stig

Leden går via 2,5 km grusväg lätt uppför. Via en vägbom går leden vidare över ett hygge och fram till Hundjärn. Från tjärnen är det fin lätt sluttande skogsväg i 2 km. Leden går därefter på grusväg tillbaka till Gesundaberget.

Hitta många spännande cykelleder här.

Träffar: 2824