Gesunda Bönhus

Vårt vackra bönhus är unikt och något vi är väldigt stolta över. Det är många generationers Gesundabor som har blivit döpta, gift sig och så småningom förts till den sista vilan i bönhuset.

Med gemensamma krafter byggdes en gång Gesunda Bönhus, med timmer från den egna skogen gick byborna ”man ur huse” för att bygga bönhuset. Bygget pågick under åren 1886-1887 och bönhuset står kvar än i dag i det skick som det byggdes. Det är ett underbart hus med fina rena timmerväggar som tätats med mossa och höga fönster som släpper in mycket ljus, golv- och takplankor är breda och präktiga. 

Under årens lopp har det genuina bevarats och med mild hand har vissa moderniseringar skett, bland annat indragning av el. 

Från och med sommaren 2020 drivs och förvaltas Bönhuset av Gesunda bystugeförening och under hösten 2020 genomfördes, i gammal god tradition, ett gemensamt arbete för att måla utsidan och fönster. Under detta arbete upptäcktes att det finns ett stort behov av att lägga om taket och vissa andra exteriöra reparationer. Men trots det går det alldeles utmärkt att använda Bönhuset och den näraliggande Bystugan där man kan samla gästerna/deltagarna till fest eller kaffe efter avslutad ceremoni.

Att hyra Bönhuset kostar 500:- för medlemmar och 1000:- för icke medlemmar.

Bokning och eller förfrågningar sker via mailadress: gesundabystuga@gmail.com eller telefon: 070-320 57 69 som går till Maivor Löfgren

Nedladdningsbar broschyr

Träffar: 292