Historia Gesunda bönhus

GESUNDA BÖNHUS

På 1860-talet fanns det ingen förbindelse mellan Gesundaoch Sollerön.

En kyrkolokal behövdes här i den största fäboden.

Man hade ofta samlats för stugmöten i någon av de små fäbodstugorna – säkert både trångt och varmt.

Initiativet till att uppföra en lokal togs av Solleröherden Lars Dahlin.

Med ideella krafter och stora insatser kom det här bönhuset till under åren 1886 och 1887.

1892 bands Sollerön till fastlandet med en vägbank och en flottbro.

Användningen av bönhuset minskade därefter och 1936 höjdes röster för att bygga om det till en bystuga.

Men redan året innan hade Gesunda Kyrkliga arbetskrets bildats för att arbeta ihop medel för att behålla huset och så blev det. Bönhuset rustades upp och återinvigdes 1972.

1 juli 2020 skänkte Svenska kyrkan Bönhuset till Gesunda bystugeförening, hela tiden har det varit ideella krafter som har hållit huset vid liv och så är det även nu. I slutet av augusti 2020 samlades en stor grupp bybor och målade bönhuset utvändigt. Invändigt är huset orört sedan det byggdes.

Bönhuset är ett kyrkligt kulturminne och är skyddat enligt Kulturminneslagens 4 kap.

Träffar: 46