Inbjudan till årsstämma 2022

Söndag 27 mars kl. 14.00 är det dags för årsstämma och medlemmar är inbjudna. Här finns alla dokument att ta del av inför mötet.

Årsberättelse Gesunda Bystugeförening 2020

Stadgar Gesunda Bystugeförening

Förslag nya stadgar Gesunda Bystugeförening

Verksamhetsplan för Gesunda Bystugeförening 2021

Budget Gesunda Bystugeförening 2021

Motion om namnbyte

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse

Träffar: 2