Motion till årstämman

Motion.
Då Gesunda bystugeförenings verksamhet har vidgats till att inte bara handla om verksamheten i bystugan, så tycker jag att att föreningen bör byta namn.
Jag föreslår att att föreningen byter namn till: Gesunda byförening.
Per Löfgren

Träffar: 0