Nyheter

Gesunda bystugeförenings Årsmöte
På årsmötet den 15 maj beslutades att Gesunda bystugeförening skulle byta namn till Gesunda byförening. Årsmötet beslutade också att anta nya stadgar. I den gamla stadgan står att: ”Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om beslut fattas på två av varandra följande föreningssammanträden, varav minst en ordinarie och att det sista sammanträdet bestått av minst två tredjedelar av de röstande.”Årsmötet beslutade att det sista sammanträdet ska ske via mail, annonsering i Solleröbladet samt på hemsidan.Alla medlemmar som vi har mailadressen till kommer att få information via mail. Övriga kan hämta stadgar och årsmötesprotokoll vid Bystugan.Vi ber nu alla medlemmar att senast den 30 juni meddela sitt ställningstagande till Maivor Löfgren 070-320 57 69, e-post: maivor.lofgren@gmail.com. I det fall vi inte hör något ifrån dig så utgår vi ifrån att du bifaller förslaget till stadgeändring.Med vänliga hälsningar styrelsen i Gesunda Byförening

Årsmötesprotokoll
Förslag till nya stadgar

Midsommar i Gesunda
Midsommarfirande i Gesunda midsommardagen 26/6 vid majstången! Kl 15.00 – 17.00
PROGRAM
Kl 15.00 inledning med klockringning.
Live sommarmusik utomhus.
Musiktävling.
Tipspromenad för barn under 10 år med fina priser.
Midsommartur med häst o vagn c:a 20 min (max 8 pers/åktur). Lotterier med riktigt fina priser.
Sommarkaffe och sommarbullar i bystugan.
Nyklädd majstång.
Investera i unikt fina nymålade tavlor på bönhuset och bystugan där alla pengar går oavkortat till byns insamling för investeringsfonden/bystugan.
(Tavlorna målade av vår egen Carl Larsson, Per Ståbi)
Vi följer alla gällande Coronaregler.

Gesunda Motionsklubbs årsmöte valde nygammal styrelse.
Ordförande: Maria Danielsson
Sekreterare: Anna Håkansson-Olhans
Kassör: Kenneth Broqvist
Ledamöter: Per Löfgren, Linus Mats, Eliana Falkengren, Lisa Persdotter, Bosse Olofsson.
Suppleant: Kjell Holm
Revisorer: Kisti Mats, Siv Andersson.
Valberedning: Monica Bjelke, Hillevi Eriksson.
Årets Fäbolunk är inställd, men styrelsen jobbar på ett utökat evenemang 2022. Eventuellt kommer också ett tufft traillopp att läggas till.

Årsmöte Gesunda Motionsklubb
På Nationaldagen den 6 juni 2021 kl. 18.00
Coronasäkrat utomhus vid Gesunda bystuga
Handlingar finns här: https://idrottonline.se/GesundaMotionsklubb-Friidrott/Nyheter/arsmote2021

Årsstämma Gesunda bystugeförening.
Årsstämman hölls lördagen den 15 maj. Nya styrelsen består av: Stig Wass, Kisti Mats, Maivor Löfgren, Patrik Lissåker, Star Anneli Andersson, Gun Persson, Britt-Marie Broqvist, Sven-Åke Olsson och Cecilia Österman.
Stämman antog nya stadgar och beslöt att byta namn på föreningen till Gesunda byförening.

Sågdammen.
Kommunen kommer att rensa upp runt dammen under maj. Virke till bänkar och bord finns hos Sören Ållas.

Bystugan.
Nu är det beställt fiber till bystugan. Snart kan vi surfa snabbt.

web counter