Sevärdheter i byn

Måstäpp
Här anordnade Anders Zorn Sveriges första spelmansstämma 1906, som sen blev Melodifestivalen. Bilder från 100-års jubileet.

Gamla gårdar

Läs mer om Hembygdsgården/Lundgården

Offerstenar

Läs mer om fornminnet.

En offersten till i Gesunda

Hålgropsten från förhistorik tid

Geologerna säger att den här hålgropstenen förmodligen användes på bronsåldern, som omfattar åren 1 700 f.Kr till 500 f.Kr. Bronsåldern var den första förhistoriska period som visar tydliga tecken på internationella förbindelser med handel. Här i Norden kom sedan järnåldern och därefter vikingatiden fram till ca 1 050 e.Kr.

En hålgropsten är en flat sten eller klippa med urgröpta fördjupningar s k skålgropar som är urknackade med knacksten. Groparnas antal varierar från några få till flera tiotal. Skålgropar förekommer världen runt inom olika kulturer och under olika tider. 

Hålgropstenar kallas för offerstenar och ligger oftast i närheten av eller på gravfält. De kan ha ett samband med dödskulten. Människor har också nedlagt offergåvor för att främja återväxten. Enligt folksägnen har groparna också använts för att avvärja sjukdomar. 

Troligen har de också haft en viktig roll i samband med fruktbarhetskult. I folkmun kallas stenarna för älvkvarnar.

Hur den här stenen har hamnat i Gesunda döljes i dunkel. 

I Dalarna finns offerstenar i b l a Gagnef, Säter och By i Avesta.

Den finns vid bönhuset nu.

Kyrkbåtsrodden

I början av juli tävlar Sollerön, Siljansnäs, Orsa och Leksand att ro ikapp med kyrkbåtarna.

Mellan Gesunda och Sollerön.

Bron mellan Gesunda och Sollerön

Lerön

Siljan

Mångbro skvaltkvarn.

Ta till vänster innan bron över Mångån om du åker söderut från Gesunda.

Läs mer här.

Sågdammen

En fin grillplats vid elljusspåret. Köp ved och gör en brasa. Stanna här i lugnet och meditera en stund.

Gesundaberget

Utsikt från berget.

Sturbåten

Arkipelagen

Notdragning

Järnbärarland

Träffar: 909