Sevärdheter utanför byn

Malibambo

En liten bit utanför Gesunda by, ca 2 timmars promenad i riktning mot Rossberg, ligger ett turistmål värt ett besök. Det berättas att en ung flicka vid namn Malin på 1300-talet tog med sig Solleröbor till denna del i skogen för att undgå att smittas av pesten. En minnesplats har rests på platsen och än idag ges här en friluftsgudstjänst varje år till Malins minne. En slogbod med grillstad är uppförd på platsen och vill man övernatta så finns det möjlighet till detta i ytterligare en slogbod. 

Några år sen.

Läs mer här. Och här.

Mångberg

Fäbod med 5 fastboende . Här finns bad, festplats, gammal vattendriven såg och trösklada.

Flenarnas fäbod

K-märkt fäbod, ser ut precis som förr.

Flengruvan

En spännande utflykt med en spännande historia.

Hitta hit.

Läs mer här

Åsengården

Digerhäll

På Solleröskogen ligger denna sten. För att hitta hit, fråga någon bybo.