Utvecklingsfonden

Succé insamling ”GESUNDA UTVECKLINGSFOND”

Gesunda byförenings önskan är att gestalta och bidra till Gesundas livskraftiga framtid genom att tillskapa och utveckla bystugan/brändan som publik mötesplats, en kultur gård, för alla Gesundabor och dess besökare. Att människor möts, umgås, lär känna nya bekantskaper, utbyter erfarenheter och idéer skapar kollektiva möjligheter för en plats med livskraft och utveckling för byn.

För att uppnå våra mål räcker det inte med bara ideella krafter. Vi behöver också ekonomiska resurser.

Våra insamlingar med olika aktiviteter och försäljning av tavlor har redan dragit in över 100.000 kr!

Succé kampanjen/insamlingen med ”Utvecklingsfonden” fortsätter!

Vid insättning av 500 kr får man tavlan på bönhuset

Vid insättning av 1000 kr får man stora tavlan på bystugan

Märk inbetalning ”Utvecklingsfond” Swish 1236716773 eller bankgiro 5503-8236 

Alla medel går oavkortat till bystugan/brändan.  

Tavlorna hämtas vid bystugan efter överenskommelse.    

Brändan

Minnesfond
Vi har också en minnesfond också för avlidna medlemmar.

Träffar: 9