Gesunda byförening

Gesunda byförening verkar för ett levande Gesunda och öka gemenskapen i byn. Föreningens medlemmar består av bybor som också finner vikten av en levande landsbygd. Bli gärna medlem, du också och stötta vår fantastiska by.
Swisha till 123 671 67 73 eller bankgiro 5503-8236.
Ange namn, telefon och E-post. 100:-/person. 200:- /familj

Föreningen som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, Ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.
Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling, där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.
För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Styrelsen består av: Stig Wass, Kisti Mats, Maivor Löfgren, Patrik Lissåker, Star Anneli Andersson, Gun Persson, Britt-Marie Broqvist, Sven-Åke Olsson och Cecilia Österman.

Historia bystugeföreningen

Historia Gesunda bönhus

Protokoll årsmöte 2021-05-15