Gesunda byförening

Gesunda byförening verkar för ett levande Gesunda och öka gemenskapen i byn. Föreningens medlemmar består av bybor och fritidsboende som förstår vikten av en levande landsbygd. Bli gärna medlem, du också och stötta vår fantastiska by.
Swisha till 123 671 67 73 eller bankgiro 5503-8236.
Ange namn, telefon och E-post. 100:-/person. 200:- /familj

Föreningen som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, Ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.
Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling, där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.
För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Styrelsen 2023 består av: Star Anneli Andersson, Kisti Mats, Maivor Löfgren, Gun Persson, Sven-Åke Olsson, Cecilia Österman, Eliana Falkengren, Stig Wass och Marina Resgård

Styrelsen 2022 fr. v. Kisti Mats, Gun Persson, Star Anneli Andersson, Patrik Lissåker, Stig Wass och Maivor Löfgren. Saknas på bilden gör Bosse Olofsson , Sven Åke Olsson, Cecilia Österman .

Historia bystugeföreningen

Historia Gesunda bönhus

Protokoll årsmöte 2023

Protokoll årsmöte 2021-05-15

Träffar: 341